Steun ons en help Nederland vooruit

Tafellakensessie: delen

Na de sessies ‘Denken’ en ‘Doen’ wordt het tijd om alles wat er aan bod is gekomen, met elkaar te ‘Delen’. In groepjes zal er over de verschillende thema’s worden gediscussieerd: welke mogelijkheden voor verbetering zijn er? Naar aanleiding van deze tafellakensessie zal voor elk thema worden geprobeerd om een concrete motie te formuleren, die wordt ingediend op het Landelijk Congres van D66 op 3 maart 2018 in Rotterdam. Op deze manier hebben de deelnemers direct invloed op de toekomst van het onderwijs in Nederland!

De tafellakensessie bestaat uit drie rondes. Bij elke ronde schuiven de deelnemers aan bij een van de thema’s; na elke ronde schuiven de deelnemers door. In de eerste ronde verkennen de deelnemers per thema de mogelijkheden voor een motie; de idee├źn worden opgeschreven op het tafellaken. In de tweede ronde is er per thema een diepere discussie over hetgeen op het tafellaken is opgeschreven. In de derde ronde worden de moties aangescherpt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018