Steun ons en help Nederland vooruit

Middagsessies: doen

Nieuwe manieren van leren: toekomstgericht onderwijs

Van het onderwijs dat we geven, weten we niet of het toekomstgericht genoeg is. PABO-studenten van de Thomas More Hogeschool – tevens de locatie van het Onderwijssymposium – worden getraind in het verzorgen van onderwijs volgens ‘Onderzoekend en Ontwerpend Leren’. Naar aanleiding van de ervaring van een PABO-4 student wordt in deze sessie met deelnemers gediscussieerd over de noodzaak en mogelijkheden om het onderwijs toekomstgericht te maken. De sessie zal worden geleid door Erwin Groenenberg, docent aan de Thomas More Hogeschool. Voor meer informatie over deze en andere nieuwe manieren van leren, bekijk de website: http://www.thomasmorehs.nl/professionals/21e-eeuws-leren/

Spel over burgerschapsonderwijs: Terra Nova

Als social designer zet Lisa Hu haar ontwerpvaardigheden in voor het benaderen van sociale en maatschappelijke vraagstukken. In deze sessie gaan de deelnemers aan de slag met het burgerschapsspel Terra Nova Minimaatschappij. In spelvorm gaan zij aan de slag met de vraag hoe burgerschapsonderwijs in de praktijk vorm krijgt. Voor meer informatie, bekijk de website: http://www.lisahu.nl/terra-nova/

VMBO-kader in het echt!

Om de VMBO-kader leerlingen zo betrokken mogelijk te maken bij het onderwijs, heeft het jonge Reeshof College in Tilburg ervoor gekozen om hen meer praktijklessen te geven, en worden er veel cross-overs gemaakt tussen verschillende vakken. Tijdens deze sessie zal docent Erik Vandewall u meenemen in de dagelijkse Praktijk van een VMBO-kader leerling. Praktijk wordt op deze school met hoofdletter P geschreven, omdat juist hier een groot verschil te zien is met de meer theoretisch ingerichte rest van het regulier voortgezet onderwijs. Het is dan ook hier waar de kracht van de school het beste zichtbaar is. Verwacht een actieve en praktische sessie waarbij u een leerzame maar zeker ook leuke ervaring rijker bent, én dat u een aantal vooroordelen de deur kunt wijzen.

Talentklassen: een steuntje in de rug voor talentvolle leerlingen

Elke basisschoolleerkracht heeft ze in de klas: talentvolle leerlingen. Maar niet elk talentvol kind krijgt de kans om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen. In de sessie van Cemile Sezer gaan deelnemers in gesprek over talentontwikkeling en kansengelijkheid van leerlingen. Welke kansen ziet u in uw gemeente voor talentonwikkeling; welke factoren voor kansengelijkheid zijn te beïnvloeden; en welke rol kunnen basisscholen hierin vervullen? Hierbij zal ook worden ingegaan op de Rotterdamse Talentklassen, waar aandacht is voor taal, ouderbetrokkenheid en buitenschoolse activiteiten. Voor meer informatie over deze Talentklassen, bekijk de website: https://onderwijs010.nl/talentenklassen/

Medezeggenschap vergroot betrokkenheid: democratische scholen

Een voorwaarde om je ergens bij betrokken te voelen, is het gevoel dat je er iets aan kunt doen, dat je er invloed op kunt uitoefenen. De Vrije Ruimte in Den Haag is een democratische school die wordt bestuurd door docenten, leerlingen en ouders samen. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven en leren op De Vrije Ruimte. De organisatie is opgebouwd uit kringen: groepen die ieder een eigen doel, beslissingsgebied en verantwoordelijkheid hebben. Tijdens deze sessie laat Marty Smit, oprichter en directeur van De Vrije Ruimte, je de kracht van medezeggenschap ervaren, zoals ze dat op democratische scholen gewend zijn.

Een andere kijk op het organiseren van passend onderwijs

Leerkrachten bevinden zich in een spagaat tussen enerzijds goede zorg en aandacht voor individuele behoeften, en anderzijds (mede de bureaucratische) focus op cognitieve output. Welke oplossingen zijn er om beide elementen optimaal te realiseren? Philip Pietermaat is maatschappelijk werker op de Bergkristal, een school voor speciaal basisonderwijs in Rotterdam Noord. In deze sessie zal hij toelichten hoe op de Bergkristal (intensieve) zorg en onderwijs op een succesvolle, inspirerende manier gecombineerd wordt.

Informeel onderwijs: de praktijk en de politiek

Informeel onderwijs neemt steeds vaker een belangrijke positie in het onderwijs in, zowel voor studenten als docenten. Denk bijvoorbeeld aan mentorprojecten of peer education projecten, waarbij rolmodellen worden ingezet om, vanuit de belevingswereld van de doelgroep, lastige thema’s bespreekbaar te maken. Tijdens deze sessie volgen de deelnemers een les van peer educators van Diversion, waardoor zij inzicht krijgen in hoe informeel onderwijs er in de praktijk kan uitzien, en direct de kracht van informeel onderwijs ervaren. Ook zal tijdens deze sessie worden nagedacht over enkele centrale vragen: in hoeverre moet de rol en positie van informeel onderwijs worden vastgelegd in beleid; en hoe creëer je een plek voor informeel onderwijs aan de politieke tafel?

De impact van de Gender & Sexuality Alliance

Gender & Sexuality Alliances (GSA’s) zijn netwerken van scholieren die zich inzetten voor een beter klimaat voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transseksuele en intersekse personen op scholen. Dit doen ze o.a. door voorlichting te geven over thema’s als homoseksualiteit en genderidentiteit en deze onderwerpen bespreekbaar te maken. Inmiddels hebben zo’n 900 middelbare scholen en MBO’s een GSA, waaronder het Hofstad Lyceum in Den Haag. In deze sessie zal Flemming van de Graaf, docent aan het Hofstad Lyceum, de kracht en impact van de Gender & Sexuality Alliance nader uitleggen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018