Steun ons en help Nederland vooruit

Kiezen voor de klas

Gert Mallegrom & Anke Klein

Van achterstanden, onderwijsvernieuwingen, zwabberbeleid tot het leveren van top-leerkrachten: de pabo’s in Nederland lijken alle vraagstukken in het onderwijs te moeten oplossen. In deze sessie neemt Gert Mallegrom, opleidingsmanager bij de pabo van Inholland, je mee in een aantal dilemma’s waarvoor de pabo’s staan op het gebied van instroom, kwaliteit en uitstroom. Hoe spelen wij als politiek en overheid in op deze dilemma’s? En hoe kunnen we in plaats van kritiek ook duurzame oplossingen bieden voor lerarenopleidingen? Denk en discussieer mee in een interactieve sessie rondom deze actuele dilemma’s.