Steun ons en help Nederland vooruit

Hoger onderwijs: waar doen we het voor?

Luc Salemans & Tjerk Budding

Een goede afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt is van groots belang in het hoger onderwijs. Dat HO-instellingen primair een maatschappelijke taak vervullen, staat dan ook buiten kijf! Maar in hoeverre wordt deze taak daadwerkelijk vervuld én hoe meten of financieren we dat eigenlijk? Welke publieke waarden willen scholen precies bedienen en hoe geven ze hier invulling aan? Samen met HO-docent en onderzoeker Luc Salemans en Tjerk Budding duiken we eerst de collegebanken in om vervolgens aan de slag te gaan met de vraag: ‘HO: waar doen we het voor?’